marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6115 ha
Intravilan: 182 ha
Extravilan: 5933 ha
Populatie: 1882
Gospodarii: 661
Nr. locuinte: 781
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Răcăşdia, Vrăniuţ
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată în partea de sud-vest a judeţului Caraş-Severin, pe DN 57, la 65 km distanţă faţă de Municipiul Reşiţa, reşedinţa de judeţ, 7 km faţă de Oraviţa şi la 45 km de oraşul port, Moldova Nouă
Localitatea este străbătută de drumul naţional DN 57 Timişoara-Moldova Nouă şi drumul judeţean DJ 573D Răşcădia-Iam.
La 15 km înspre Moldova Nouă se află punctul de trecere a frontierei cu Serbia-Vama Năidaş
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Mică industrie
Prelucrarea lemnului
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Sector bugetar
Învăţământ
Sănătate
Comerţ
Activităţi industriale
Prelucrarea lemnului
Colectare deşeuri metalice
Fermă zootehnică
Alimentaţie publică
Depozitare şi condiţionare seminţe
Obiective turistice:
Biserica ortodoxă din Răcăşdia
Muzeul de sculptură "Maestru Rouă Gheorghe" în satul Vrăniuţ
Muzeul de etnografie şi folclor din Răcăşdia "Dorin Ion Ciocănel" din Răcăşdia
Morile de apă situate pe cursul pârâului ce străbate comuna Răcăşdia
Centru de informare turistică din Răcășdia
Cabana de vânătoare
Evenimente locale:
Hramul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" în localitatea Răcăşdia - 15-16 august
Hramul Bisericii "Naşterea Maicii Domnului", în localitatea Vrăniuţ - 8-9
Zilele Culturii Răcăşdia - manifestare culturală - 15-16 august
Marele târg de primăvară în Răcăşdia - în ultima duminică a lunii martie
Marele târg de toamnă în Răcăşdia - în prima duminică din luna octombrie
În fiecare duminică funcţionează în localitatea Răşcădia târg de animale şi cereale
Facilitati oferite investitorilor:
Autorităţile locale sunt dispuse să pună la dispoziţia unor posibili investitori străini, pentru activităţi industriale şi de producţie, 2 ha de teren în intravilanul localităţii
Facilități fiscale de scurtă durată
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă
Canalizare şi staţie de epurare
Reabilitarea şi construirea de poduri şi podeţe
Amenajare infrastructură stradală
Regularizarea pârâurilor ce străbat comuna
Construire bază sportivă cu sală de sport
Reabilitare cămine culturale
Construirea unui centru de tip After School
Amenajare parcuri și locuri de agrement

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu